Władze

ZARZĄD SPÓŁKI

Kamil Mega - Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

  • Krzysztof Burzała - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jan Fras - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Wiesława Samulska - Sekretarz Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY (WZA)

Kontakt

ul. Przemysłowa 8, Kępno

(62) 782 99 56

kgr@kpdm.pl

O nas

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kępnie jest firmą wykonującą usługi z zakresu budowy, przebudowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg, ulic i obiektów mostowych w sposób gwarantujący spełnienie wszelkich oczekiwań Klienta (Inwestora) i warunków realizacji kontraktów.

Polityka prywatności | Regulamin