Unia Europejska

Dotacja na kapitał obrotowy dla Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Opis projektu:

  1. Celem projektu jest wsparcie Firmy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w przedsiębiorstwie wskutek epidemii COVID-19. Jest to pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
  2. Planowanym efektem wsparcia jest możliwie jak najdłuższe utrzymanie działalności Firmy w trudnej sytuacji pandemii, jednakże nie krócej niż 3 miesiące (niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja, tj. w okresie 3 miesięcy).
  3. Wartość projektu to kwota 129 862,23 PLN.
  4. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 100%.

Beneficjent: Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.

Logotypy UE PL

Kontakt

ul. Przemysłowa 8, Kępno

(62) 782 99 56

kgr@kpdm.pl

O nas

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kępnie jest firmą wykonującą usługi z zakresu budowy, przebudowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg, ulic i obiektów mostowych w sposób gwarantujący spełnienie wszelkich oczekiwań Klienta (Inwestora) i warunków realizacji kontraktów.

Polityka prywatności | Regulamin