Uchwała WZA nr 6 / 2020

Uchwała nr 6 / 2020 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka Akcyjna w Kępnie, dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Burzale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na podstawie § 20 pkt. c Statutu Spółki.

Kontakt

ul. Przemysłowa 8, Kępno

(62) 782 99 56

kgr@kpdm.pl

O nas

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kępnie jest firmą wykonującą usługi z zakresu budowy, przebudowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg, ulic i obiektów mostowych w sposób gwarantujący spełnienie wszelkich oczekiwań Klienta (Inwestora) i warunków realizacji kontraktów.

Polityka prywatności | Regulamin