Referencje

Do tej pory wykonywaliśmy roboty drogowe dla:

 • UMiG w Kępnie
 • UMiG w Wieruszowie
 • UMiG w Sycowie
 • UMiG w Miliczu
 • UMiG w Namysłowie
 • UMiG w Odolanowie
 • UG w Bralinie
 • UG w Baranowie
 • UG w Rychtalu
 • UG w Trzcinicy
 • UG w Bolesławcu
 • UG w Łubnicach
 • UG w Czastarach
 • UG w Dziadowej Kłodzie
 • UG w Perzowie
 • UG w Sokolnikach
 • PZD w Kępnie
 • PZD w Oleśnicy
 • PZD w Wieruszowie
 • PZD w Miliczu
 • GDDKiA w Poznaniu
 • WZDW w Poznaniu

oraz dla wielu firm prywatnych.

Roboty drogowe zrealizowane dla w/w podmiotów zostały przez nich ocenione jako dobre, czego wyrazem są liczne referencje wystawione nam przez naszych Klientów i Kontrahentów.

Stosowane przez naszą firmę w produkcji i robotach drogowych materiały posiadają atesty a jakość produkowanych wyrobów jest kontrolowana przez nasze własne laboratorium zakładowe.

Kontakt

ul. Przemysłowa 8, Kępno

(62) 782 99 56

kgr@kpdm.pl

O nas

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kępnie jest firmą wykonującą usługi z zakresu budowy, przebudowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg, ulic i obiektów mostowych w sposób gwarantujący spełnienie wszelkich oczekiwań Klienta (Inwestora) i warunków realizacji kontraktów.

Polityka prywatności | Regulamin