Działy

Obsługa Zarządu

Sekretariat - tel.: (62) 782 61 30
Dział Księgowości - tel.: (62) 782 61 40

ksiegowosc@kpdm.pl ksiegowosc2@kpdm.pl

Dział Kadr

tel.: (62) 782 61 30
kadry@kpdm.pl

Dział Inwestycji

tel.: (62) 782 61 35
budowy@kpdm.pl

Koordynator robót

Peter Sebastian - tel.kom.: 735 238 137

peter@kpdm.pl

Kierownicy robót:

Lech Jendryca           - tel: 570 600 223 jendryca@kpdm.pl
Dawid Gościniak      - tel: 530 612 882 gosciniak@kpdm.pl
Bartłomiej Krawczuk- tel: 570 885 766 krawczuk@kpdm.pl
Miłosz Rabiega          - tel: 577 100 662 rabiega@kpdm.pl

 

Dział Głównego Mechanika DGM

tel.: (62) 782 61 45 dgm@kpdm.pl

Kierownik DGM

Adam Nawrot - tel. kom.: 535 100 766

Wytwórnia Mas Bitumicznych WMB

tel.: (62) 782 61 44 wmb@kpdm.pl

Kierownik WMB

Aleksandra Jamróżkiewicz - tel. kom.: 723 361 767

Stacja Paliw

tel.: (62) 782 61 37 stacja@kpdm.pl

Laboratorium

tel.: (62) 782 61 38

Magazyn

magazyn@kpdm.pl

 

Kontakt

ul. Przemysłowa 8, Kępno

(62) 782 99 56

kgr@kpdm.pl

O nas

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kępnie jest firmą wykonującą usługi z zakresu budowy, przebudowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg, ulic i obiektów mostowych w sposób gwarantujący spełnienie wszelkich oczekiwań Klienta (Inwestora) i warunków realizacji kontraktów.

Polityka prywatności | Regulamin